Matrícula curs 2014-2015

PERÍODE DE MATRÍCULA PER AL CURS 2014/2015

1 de juliol - Matriculacions a 1r ESO

2 de juliol - Matriculacions a 2n ESO

3, 4 i 7  de juliol - Matriculacions a 3r i 4t ESO

3 i 4 de juliol- Matriculacions a UEECO

11, 14 i 15 de juliol – Matriculacions a Batxillerat

Del 18 al  23 de juliol – Matriculacions a Cicles formatius , Formació Professional Bàsica i Mòduls Voluntaris

Els alumnes que no promocionen en juny s'hauran de matricular al mes de setembre quan tinguin les notes de pendents.

IMPRESOS DE MATRÍCULA

Podeu descarregar els arxius necessaris per als diferents nivells a la taula.

Per favor, empleneu el full de matrícula i el model d'autoritzacions en format digital abans d'imprimir-los.

Recomanem fer el pagament de les taxes amb temps per evitar problemes de saturació a les oficines de La Caixa.

1rESO Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions  
2nESO Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions  
3rESO Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions  
4tESO Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions  
1rBATX Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions Opcions de repetició
2nBATX Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions Opcions de repetició
Mòduls Voluntaris Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions  
FP Bàsica Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions  
UEECO Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions  
CFGM Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions  
CFGS Full de matrícula Instruccions Model autoritzacions