ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

DATES CLAU ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR    

21/10/2014  A les 12.00 h. fi del termini de reclamacions als censos provisionals.   
04/11/2014  A les 12.00 hores final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit .   
12/11/2014  Publicació i comunicació  de les candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.
17/11/2014 A les 12.00 h. fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.  
 20/11/2014  Publicació  de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.
26/11/2014  Eleccions de l'alumnat (secundària). Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats. 
26/11/2014  Claustre extraordinari per a l'elecció del professorat. Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats.
28/11/2014 Eleccions del personal d'administració i serveis (secundària i centres de primària, si escau).  
01/12/2014  Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l'escrutini si hi ha empats. 
04/12/2014  Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació de candidats/es electes.   
04/12/2014   Convocatòria de constitució del nou Consell Escolar.   

   Rebeu una cordial salutació, el Director