ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

A tota la comunitat educativa de l'IES Sa Colomina,

Aquest curs toca renovar una part del Consell Escolar del Centre. A tal efecte disposau a la Consergeria del centre el cens complet de pares i mares, d'alumnat i de PAS per a la seua consulta.
De la mateixa manera, i seguint la normativa vigent, informar-vos que el dia 3 d'octubre de 2014, a les 10:00, a la secretaria del centre s'efectuarà el sorteig dels membres titular i suplents de la Junta Electoral.

Rebeu una cordial salutació, el Director